a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

KÁLA

Doslova „čas“. Jiné jméno přisuzované Jamovi, bohu smrti. V Atharvavédě je čas jakožto tajemná energie vzýván jako počátek a zároveň vládce všech věcí: „je tím, kdo umožňuje jejich zjevení a zároveň neustále objímá světy. Je otcem všech věcí a bytostí. S výjimkou Boha (nejvyššího absolutna) neexistuje vyšší síla.“

KARMA

Sanskrtské slovo karma je odvozeno ze slovesného kořene „kri“ a znamená „čin“. Pojem karma, používaný duchovními školami Indie, obecně označuje zákon příčiny a následku, s veškerým svým uplatněním v nekonečném souhrnu stavů bytosti.

KAURI

Předvédské jméno Božské Matky vesmíru, která je plná soucitu (Karuná). Kauri se někdy překládá jako „Zářící“, přičemž stejné jméno se dává také neposkvrněnému panenskému aspektu velké ženské božské síly, která nevědomky bohům poskytuje jejich specifickou moc (šakti). Kauri bylo ve skutečnosti rovněž jiné středověké označení pro ženský pohlavní orgán (jóni).

KAUZÁLNÍ VESMÍR

Tělo kauzální bytosti je součástí kauzálního vesmíru. Kauzální (neboli příčinné) tělo je tělo příčin čili „semen“. Říká se mu tak, neboť je příčinou fyzického neboli hrubého těla a subtilního, astrálního těla. Astrální a kauzální těla jsou stálá; existují a působí společně.

KINESTEZIE

Kinestezie (z řeckého kinesis – pohyb a aishesis – dojem) je vědomé vnímání polohy a pohybů těla a jeho částí. Kinestezie založená v r. 1826 přináší pojem propriocepce a dokazuje často, že různé motorické neshody nejsou zapříčiněny blokacemi vnitřních cest, ale jemných cest.

KOLO BOŽSKÝCH ENERGIÍ

Ústřední motiv šivaistického systému Krama, který přisuzuje značný význam velké makrokosmické mocnosti Kálí, božské energii času, ačkoliv uvědomování sekvenčních projevů Kálí je společným tématem více šivaistických škol v Kašmíru, jako je Trika nebo Kaula. Slavný osvobozený jogín Abhinavagupta odhalil specifický význam tantrického tajného postupu adorace (za účelem dosažení spojení – rezonance) prováděné s 12 sekvenčními projevy transcendentní energie času, z nichž každý se také nazývá Kálí. Tento jeho tajný postup je známý jako „velká intenzivně transfigurující adorace 12 po sobě jdoucích aspektů Kálí (kalipúdžá)“. 

KOMPLEX

Pojem označující souhrn prožitků a osobnostních rysů s velice intenzivním citovým nábojem (který vytváří procesy rezonance s určitými subtilními energiemi z makrokosmu odpovídajícími specifické povaze daného komplexu), který je uváděn v činnost více méně obecnými událostmi, situacemi, lidskými vztahy, atd., frustrující povahy.

NAHORU