a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

NÁDA

Sanskrtské slovo, které do češtiny můžeme přeložit jako zvuk nebo tón. Vibrační energie, které se projevují podle tvaru zvuku, vnitřní zvuk, duchovní (subtilní). Náda-bindu označuje subtilní, původní vibrace primitivního (původního) zvuku, ze kterého vznikl vesmír (makrokosmos). Náda-brahman (subtilní zvuk nezaměnitelného a věčného Absolutna (Brahman - nejvyšší reality) je v tradici moudrosti označován skrze proslulou mantru AUM, která je právě proto nazývána subtilním a podstatným zvukem Brahmanu (nepohyblivého Absolutna).

NADĚJE

Dech duše. Naděje znamená pevnou důvěru v dobro a budoucí úspěch. Když se naše naděje soustředí na něco pozitivního, jasně určeného, stává se naděje, jako celkový stav v nitru člověka, silným a živým citem.

NÁDÍ

Pojem označující subtilní neviditelné dráhy či vedení, jímž kolují subtilní vitální, psychické a mentální energie. Abychom mohli provádět různé činnosti s pomocí subtilního bioenergetického obalu, musíme předtím probudit a co nejlépe pročistit zvláštní subtilní kanálky (nádí), kterými proudí příslušné energie, jež tyto činnosti umožňují.

NÁGA

1) Had, především kobra, považovaná za poloboha, mytické stvoření s lidskou podobou a hadím ocasem, tenkým plochým krkem právě jako kobra. 2) Adept v Indii velmi rozšířeného kultu hadů. 3) Jméno vymizelého národa, po němž zůstaly stopy v historii indického subkontinentu.

NÁPAD

Nápad je všechno, co přichází nebo se stane v lidské mysli jako výsledek činnosti myšlení. Často může být nápad banální názor či osobní myšlenka, která má velký stupeň subjektivity. V jogínských pojmech může být nápad možné řešení pro teoretický nebo praktický problém.

NEDŮVĚRA

Subtilní rezonance se zlem, která se projevuje nedostatkem důvěry, absencí pozitivního přesvědčení, že určitý faktický stav je takový, jak se nám jeví anebo že něčí vlídné chování neskrývá jiné záměry, než ty deklarované.

NEKONEČNO

Nekonečno je něco, co není nijak omezeno. Pojem se nevztahuje na věci, které se jen vymykají některým vymezením, zatímco jiným podléhají, podle vlastní povahy – sem můžeme zařadit čísla, prostor a čas, a to i v jejich nejširším a nejobecnějším smyslu. To jsou jsoucna, která tvoří kategorii neurčenosti. Ovšem nekonečno nemůže být omezeno naprosto ničím – je absolutně nepodmíněné a nedeterminované.

NESMÍRNÁ ODVAHA

Mimořádná odvážnost pro velké dobré skutky, odvaha myšlení a představivosti pro uskutečnění velkolepých věcí. Nesmírně odvážní mají vědomí obtížnosti a nebezpečí, které překonají díky své ohromné vůli, pevné víře v konečné vítězství, a štědrosti, se kterou dávají sami sebe velkým činům, a s níž půjdou až k odevzdání se a sebeobětování.

NEVĚDOMÍ

Celek stavů, sklonů, psychofyziologické a psychické procesy, které dočasně nebo stále nejsou vědomé a nejsou uvědomovány. Je prvotní psychikou nebo „hlubinnou“ psychikou, tou částí pásma psychické lidské sféry, která se nedostává do sféry vědomí a je nevědomá. Aniž by přestala být psychogenní nebo převážně psychická.

NAHORU