a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ÁČÁRJA

Áčárja v sanskrtu znamená profesor nebo duchovní mistr. Tímto pojmem byl označován duchovní mistr schopný nejen pochopit duchovní filozofické systémy, ale i přímo „uskutečnit“ základní pravdy, které tyto obsahují. Velký počet mudrců, velkých jogínů nebo svatých dostali na východě tento titul, kterým si doplnili jistým způsobem své předchozí jméno. Např. Šankaráčárja, pro Šankaru.

ADITI

Prostor bez hranic, nekonečno. Vědomí bytosti v samádhi, rozšiřované do nekonečna. V některých textech je aditi považováno za matku solárních bohů (dévů).

ADŽAPA

Adžapa mantra znamená bezděčné opakování nebo vyslovování mantry či sakrální formule, která umožňuje naladění se (prostřednictvím rezonance) s božskostí během dýchání. Podle učení hathajógy je specifický střídavý zvuk dýchání (nádech a výdech) živé bytosti nevědomou prosbou k božskosti. Tímto zvukem je proslulá mantra so-ham – „On (božství) jsem já“, nebo občas ham-sá – „já jsem On (božství)“.

AGNI

„Oheň“ – jeden z nejstarodávnějších a nejposvátnějších aspektů uctívaných hinduisty. Na nebi nalezneme agni ve formě slunce, ve vzduchu v podobě blesku a na zemi jako hořící oheň. Ve Védách představuje agni zosobněné božstvo, jemuž je zasvěceno množství hymnů. V lidské bytosti je spalující a teplou subtilní energií.

AHAMKÁRA

V sanskrtu doslova znamená „ten, kdo vytváří nižší já“. Fakticky je to ego či princip individualizace. Ve filosofii sánkhji se na ahamkáru pohlíží jako na jednu z osmi prvotních vývojnic (projevených aspektů) přírody, která jako taková podporuje všechny subtilní kategorie, vibrace, umožňující projev a vývoj (tattvy). Avšak nejčastěji označuje prostě a jednoduše iluzi já, či jinak řečeno omezující (a z hlediska toho, kdo jej překonal politováníhodný) pocit, že jsme individuální myslí a tělem.

AHIMSA

Slovo ahimsa tvoří hláska „a“, která je zápornou předponou „ne“, a podstatné jméno „himsa“, které znamená „zabití“ anebo „násilí“. Ahimsa je však více než jen příkaz nezabíjet, obsahuje širší pozitivní význam, jenž zahrnuje lásku. Tato láska pojímá veškeré tvorstvo, neboť všichni jsme dětmi téhož nebeského Otce – Boha.

ÁKÁŠA

Základní subtilní element, který objevili moudří jogíni před tisíci let jako pronikající vším. V některých tajných textech je považován za prostorový éter, který obsahuje a věrně nahrává vše. Na východě je ákáša neboli všeobsahující éter nejsubtilnější ze všech pěti subtilních elementů.

AKCE

Akce neboli čin je způsob uplatnění našich vnějších nebo vnitřních strategií, modelů chování, naučených poznatků a přeměn. Činy jsou iniciovány a konány prostřednictvím vědomě osvojených pomocných systémů, metod, postupů, způsobů, technik atd., které mají praktický účinek podle záměru konatele.

AKŠARA

V sanskrtu znamená „nezměnitelný“. Nezničitelný, věčný, pojem, který slouží k označení brahman, nejvyššího absolutna.

NAHORU