a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

BDĚLOST

Soustavné udržování vnitřní bdělosti znamená, že jsme, bez ohledu na sílu všemožných pocitů, které se v našem vnitřním vesmíru objevují, schopní je jasně a s velkou pronikavostí sledovat, aniž bychom se jimi nechali i jen v nejmenším znepokojit. Při všem, co prožíváme, má tato bdělost zůstat neměnná.

BÍDŽA

Energie, semeno, zárodek. Potenciální síla obsažená v jádru. Subtilní energie ukrytá za každým hmotným objektem. Velmi silná v bídža mantrách (subtilní zvuky, které vyjadřují možnou vibraci v rezonanci) pokud jsou získané přímo od duchovního průvodce.

BINDU

Sanskrtský pojem bindu v češtině znamená „bod“ nebo „silové ohnisko“. Bindu je analogickým projevem, dovolujícím ustanovení sui generis tajného spojení mezi mikrokosmem lidské bytosti a určitou specifickou silovou sférou v makrokosmu. Pokud je bindu dostatečně probuzené a energetizované, umožňuje dotyčné bytosti dostat se do stavu rezonance s určitými aspekty nebo specifickými energiemi z makrokosmu.

BÓDHISATTVA

Bódhisattva znamená v českém překladu „bytost z duchovního hlediska probuzená“. V buddhismu mahájány je bódhisattva bytost, která silně touží dosáhnout buddhovství skrze vykonávání a systematické zvětšování svých ctností a dokonalých vlastností (paramita), která se vzdává radostí nejvyššího osvobození (nirvána) tak dlouho, dokud všechny ostatní lidské bytosti nebudou úplně duchovně probuzeny a osvobozeny z řetězů ignorance a egoismu.

BOŽSKÁ EXTÁZE

Duchovní stav hluboké slasti, úžasu a obdivu. Extáze je mentálně vytříbený, nádherně intenzivní citový stav oceánské blaženosti a nepopsatelné nebeské radosti, v nichž se jedinec vnitřně rozpíná v závratném štěstí. Extáze provází spojení duše člověka s Bohem, nekonečnou existencí a božskou dokonalostí. 

BRÁHMA

První božství z trimúrti, hinduistické trojice, která obsahuje Bráhmu, Višnua a Šivu. Bráhma je projev Boha v jeho aspektu tvořitele vesmíru. V prvním období byl uctíván stejně často jako Višnu a Šiva. Avšak v moderní Indii není bráhmanismus tak rozšířen jako višnuismus, šivaismus a šaktismus. Bráhma je součástí iluze (májá), která patří k projevenému, a proto si ho nikdy nesmíme plést s brahman. Je obecně vyobrazován se čtyřmi obličeji a se čtyřmi pažemi, ve kterých drží symboly, mezi nimi Védy a růženec.

BRAHMÁNDA

Spisovně „blaženost brahmanu“. Podle názoru Védánty, brahman je nejvyšším absolutním vědomím a čistou neomezenou věčnou blažeností, protože on je nad jakýmkoliv párem protikladů.

BRAHMARANDHRA

Je definována jako sui generis „otvor“ či „brána“ (randhra) člověka k Bohu (Brahmanu). Brahmarandhra představuje vyšší subtilní vyústění základního energetického kanálu lidské bytosti (sušumná nádí), otvor nacházející se na subtilní úrovni na temeni hlavy v oblasti zadní fontanely. Brahmarandhra je branou, kterou na konečné úrovni jogínovo vědomí zcela opouští vše projevené, přechází za tři světy (fyzický, subtilní a kauzální) a proniká do neprojeveného.

NAHORU