a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

MAHÁJÁNA

„Velký prostředek“. Jedno ze dvou velkých odvětví buddhismu, druhým je hinajána („malý prostředek“). Mahájána se objevila v prvním století před naším letopočtem a je definována jako „velký duchovní prostředek“, protože otevírá cestu osvobození všem lidem a překonává názor individuálního osvobození. Hinajána a mahájána jsou obě založené na základní doktríně Buddhy Šákjamuniho.

MAHÁŠAKTI

Velká božská matka. Mahášakti je ta, která dává netušeně vznikat celému vesmíru (makrokosmu) a bez ustání ho udržuje. Je to velká božská matka, která vdechuje život deseti velkým kosmickým mocnostem, deseti mahávidjím, které jsou fakticky jejími univerzálními božskými podobami. Mahášakti je energie projevu nejvyššího Absolutna (Brahmanu).

MAHÉŠVARA

Doslova „velký Íšvara“. Název někdy přidělovaný Šivovi.

MÁJÁ

Iluze, klam, mámení smyslů, zdání, které klame. Májá je síla Brahmanu (božského Absolutna). Májá, jakožto kosmická iluze a nevědomost, Brahman vlastně zakrývá (skrývá) a dovoluje člověku vidět pouze rozdělenou stránku neboli mnohotvárnost vesmíru a nikoli zásadní skutečnost jeho hluboké jednoty.

MAKROKOSMOS

Mikrokosmos představuje člověka se všemi jeho neviditelnými těly, makrokosmos představuje fyzický vesmír spolu se všemi jeho neviditelnými rovinami. Tuto hermetickou definici najdeme v jiné podobě i ve vědě: nejmodernější fyzika rozlišuje poměrně zřetelně mezi makrokosmem a mikrokosmem, ale zde se makrokosmem stává lidský svět a mikrokosmem svět atomů. Ostatně navzdory tomuto rozdílu má fyzika podobně jako esoterismus za základní princip jednotu předmětu svého zájmu.

MANAS

Sanskrtské slovo manas znamená doslova „mysl“. Tento pojem se v systému jógy obecně vztahuje k nižšímu aspektu mysli, jemuž odpovídá třídění informací přijatých smysly (indrijemi). Díky manasu zachycujeme prostřednictvím nevýslovné rezonance vjemy z vnějšího světa, které se následně podrobují buddhi (rozlišovacímu intelektu neboli inteligenci).

MANÓMAJAKÓŠA

Manómajakóša (psychicko-mentální obal) je třetím z pěti vrstev lidské bytosti, které zakrývají nejvyšší či věčné Já (átman). Jedná o vrstvu mysli, ve které a skrze kterou se manifestují subtilní mentální energie.

MANTRA

Subtilní rezonanční zvuk. Mantra je zvukomalebné vyjádření nejpodstatnějších vlastností velké kosmické mocnosti nebo subtilních vesmírných souběžně působících sil.

NAHORU