a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DŽÍVA

Džíva (život, to co je živé), Odpovídá zhruba tomu, co se v józe nazývá duševno, anebo, jak se říká v Mahábháratě (XII.180.30), „mentálnímu ohni“. Fakticky se jedná o individuální a pomíjivé já (džíva-átman), na rozdíl od nesmrtelného, božského a transcendentního Já (paramátman). Laghu Jóga Vasištha (V.10.18) jej nazývá mysl (čitta), která nezná nejzazší (božskou) Skutečnost a která je proto poddaná utrpení.

DŽÍVANMUKTA

Sanskrtský pojem džívanmukta označuje bytost, která dosáhla duchovního osvobození a která je současně žijícím, velkým mudrcem, krajně duchovně vyvinutou bytostí, která navzdory tomu, že dosáhla vrcholného duchovního dosažení, pokračuje svůj život ve fyzickém těle.

DŽŇÁNAŠAKTI

Pojem džňána pochází z kořene džňá (znát). Znamená všeobecné poznání, duchovní a osvěcující poznání; poznání konečné reality (Boha), transcendentní pochopení základní jednoty mezi átmanem a brahmanem. Cesta džňány (džňánajóga) je cestou čistého intelektu, který usiluje o to poznat Boha.

NAHORU