a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DURGÁ

Doslova „nepřístupná“. Jedno z nejstarších a nejpoužívanějších jmen pro božskou matku, jeden z ženských protějšků (Šakti) Šivy. Je zobrazována s 10 rukama, sedící na lvu, symbolu velikosti síly, kterou uplatňuje jak ve smyslu shovívavosti, tak i ve smyslu trestání zlých, jak tvrdí védská písma.

DUŠE

Slovo duše výmluvně souvisí s pojmem „dech“, přičemž jejich spojitost odkazuje k vyššímu božskému subtilnímu aspektu, který dává život fyzickému tělu. V duchovních tradicích lidstva je probuzení duše nezbytnou podmínkou a etapou na cestě vnitřního zdokonalování a veškeré úsilí aspirantů je zaměřeno tímto směrem.

DŮSLEDNOST

Jednání odpovídající určitým božským principům nebo ustanoveným blahodárným zásadám (například jogínským), jež přirozeně vycházejí z určitých aspektů, které nutně vyplývají z výchozích předpokladů. V etické rovině znamená důslednost nezlomné respektování přijatých koncepcí, principů a zvyků.

DŽÍVA

Džíva (život, to co je živé), Odpovídá zhruba tomu, co se v józe nazývá duševno, anebo, jak se říká v Mahábháratě (XII.180.30), „mentálnímu ohni“. Fakticky se jedná o individuální a pomíjivé já (džíva-átman), na rozdíl od nesmrtelného, božského a transcendentního Já (paramátman). Laghu Jóga Vasištha (V.10.18) jej nazývá mysl (čitta), která nezná nejzazší (božskou) Skutečnost a která je proto poddaná utrpení.

DŽÍVANMUKTA

Sanskrtský pojem džívanmukta označuje bytost, která dosáhla duchovního osvobození a která je současně žijícím, velkým mudrcem, krajně duchovně vyvinutou bytostí, která navzdory tomu, že dosáhla vrcholného duchovního dosažení, pokračuje svůj život ve fyzickém těle.

DŽŇÁNAJÓGA

„Jóga moudrosti“. Jedno z hlavních odvětví systému jógy. Džňánajóga je v podstatě shodná s duchovní cestou Védánty, v jejímž popředí stojí duchovní poznání (džňána). Džňánajóga konkrétně spočívá v neustálém rozlišování Nejvyšší skutečnosti od neskutečnosti (tedy od toho, co je pomíjivé nebo to není trvalé), Nejvyššího Já (átman) od všeho, co Nejvyšším Já není (anátman).

DŽŇÁNAŠAKTI

Pojem džňána pochází z kořene džňá (znát). Znamená všeobecné poznání, duchovní a osvěcující poznání; poznání konečné reality (Boha), transcendentní pochopení základní jednoty mezi átmanem a brahmanem. Cesta džňány (džňánajóga) je cestou čistého intelektu, který usiluje o to poznat Boha.

NAHORU