a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

VŮLE

Stránka mysli (ádžňáčakry), která vede fyzické a psychické projevy skrze vědomé činnosti směřované k uskutečnění cílů, předběžně vytvořených v mentální sféře. Vlastnost charakteru, vyjadřující schopnost pevného rozhodnutí, důslednost v překonávání překážek.

VYTRVALOST

Vlastnost vůle spočívající v odolnosti díky velké energii, kterou máme k dispozici pro splnění velkých a dlouhodobých zadání. Je to schopnost konat úsilí do té míry a po takovou dobu, abychom překonaly příslušné obtíže. Bez vytrvalosti není možné překonání překážek, které se v životě objeví. „Charakteristikou opravdového hrdinství je vytrvalost“. (Eminescu).

VZÁJEMNOST

Stav vzájemnosti v józe ukazuje, že se vzájemně podobným způsobem a přímo úměrně ovlivňují dva vesmíry, neboť po jakémkoli působení bude působící snášet obdobnou reakci, která způsobí, že přímo prožije a pocítí ve své vlastní bytosti působení, které sám (na začátku) vyvolal.

NAHORU