a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

VITALITA

Schopnost organického, duševního a mentálního systému uchovat si rovnováhu, regenerovat se, nabíjet se rychle specifickou subtilní energií (díky procesům rezonance, k nimž dochází v našem vnitřním vesmíru díky sladění s ohnisky specifické energie z makrokosmu) a vyhnout se dysfunkcím, vyčerpání a regresi.

VLÍDNOST

Vlídnost vyjadřuje zdvořilost spojenou s půvabem a opravdovou laskavostí. Vlídný člověk, jestliže je zdravý a neprožívá nějaký osobní smutek nebo nějakou jinou svízel, stále okolo sebe rozšiřuje radost. Spontánně vzbuzuje náklonnost, nadšení a někdy přitahuje živý obdiv.

VŮLE

Stránka mysli (ádžňáčakry), která vede fyzické a psychické projevy skrze vědomé činnosti směřované k uskutečnění cílů, předběžně vytvořených v mentální sféře. Vlastnost charakteru, vyjadřující schopnost pevného rozhodnutí, důslednost v překonávání překážek.

VYTRVALOST

Vlastnost vůle spočívající v odolnosti díky velké energii, kterou máme k dispozici pro splnění velkých a dlouhodobých zadání. Je to schopnost konat úsilí do té míry a po takovou dobu, abychom překonaly příslušné obtíže. Bez vytrvalosti není možné překonání překážek, které se v životě objeví. „Charakteristikou opravdového hrdinství je vytrvalost“. (Eminescu).

VZÁJEMNOST

Stav vzájemnosti v józe ukazuje, že se vzájemně podobným způsobem a přímo úměrně ovlivňují dva vesmíry, neboť po jakémkoli působení bude působící snášet obdobnou reakci, která způsobí, že přímo prožije a pocítí ve své vlastní bytosti působení, které sám (na začátku) vyvolal.

VZNEŠENOST

Termín z latinské literatury označující za skutečný stav věcí či bytostí cosi vysokého a vytříbeného, dosažení dokonalosti a velikosti. Také u Řeků výraz „vznešený“ (hupsos) původně znamenal výšku, vyvýšeninu nebo vrchol, až později se rozšířil na označení oblohy a širosti světa a nakonec odvozením i na označení velkoleposti. Pojem vznešený tak mohl pro Řeky zahrnovat jak význam „grandiózní“ tak „vysoký“.

NAHORU