a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

NEVĚDOMOST

Pojem avidjá (nevědomost) pochází ze sanskrtského kořene „vid“ (poznat nebo vidět), k němuž je přidána předpona „a“ (ne) a přípona „já“. Původním významem slovesného sanskrtského kořene „vid“ je „existovat“. Takže hluboký význam slova „vidjá“ je „takový stav (neboli jinými slovy postavení) nějakého aspektu nebo bytosti, jaký je (tento stav) ve skutečnosti“, anebo vyjádřeno v pojmech astrálního obalu či těla (manómajakóša) to znamená „poznat do hloubky“.

NEVĚRNOST

Absence věrnosti. Bezdůvodná změna postoje vůči sobě samému, vůči jiným lidem, popření citů a přesvědčení, které dříve existovaly, ale kterých bylo v jednání nebo v závazcích mlčky zanecháno, způsobená chameleonstvím (proměnlivostí); porušování závazků.

NIJAMA

V překladu znamená nijama zdrženlivost. Je druhou etapou či částí (anga) systému jógy, který obsahuje osm etap (aštángajóga) tak, jak byly systematizovány mudrcem Pataňdžalim. Podle „Jógasútry“ (II, 32) zahrnuje nijama provádění pěti životních praktik, postojů či pravidel.

NIRVÁNA

V sanskrtu toto slovo znamená anulování, fúzi s absolutnem, duchovní osvobození.  Slovo nirvána znamená extatický stav nejvyššího osvobození nebo jinak řečeno úplné duchovní osvícení, charakterizované skrze překonání a transcendenci individuálního já, omezeného pomíjivého ega a vznešeného splynutí nebo „rozpuštění“ v božském absolutnu (brahmanu).

NAHORU