a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

TEMPERAMENT

Soubor rezonancí v mikrokosmu člověka, které v něm převažují a které můžeme rozeznat podle určitých citových charakteristik, jež svou povahou díky podmíněním a návykům definují jeho individualitu, a to jak v jeho specifickém způsobu prožívání stavů, tak i ve způsobu, jak na ně obecně reaguje. Osobnost je jinými slovy souhrn všeho, čeho člověk od narození v průběhu doby dosáhl nebo čemu se přizpůsobil, nebo také soubor všech jeho představ o sobě samém, o kterých se domnívá, že jsou skutečné, nebo které by podle jeho názoru skutečné být měly.

TRANSCENDENCE

Božská transcendence je nejvyšší konečnou božskou skutečností a zároveň hypostází božství nacházející se nad stvořením. Transcendence se vymyká jakékoli možnosti zobrazení, konceptualizace či přiblížení pomocí nějaké formy či symbolu. Božská transcendence je zároveň nejvyšším pramenem každé energie, základním středem, z něhož vyvěrají a do něhož se vstřebávají veškeré božské síly a energie.

TRANSFIGURACE

Transfigurace je vyšším transformujícím způsobem nahlížení na realitu, který bytosti umožňuje rychle se dostat do stavu okultní rezonance® s božskými subtilními energiemi, silovými sférami a vznešenými vytříbenými aspekty z makrokosmu. Prostřednictvím tohoto procesu se prvky vnější reality transformují (zejména pro samotného transfigurujícího) do nové, vytříbené, nádherné, duchovně citové reality.

TRANSFORMACE

Transformace (latinsky „transformare“) je kromě jiného tajuplný jev, jehož prostřednictvím lidská bytost mění k lepšímu svůj charakter, chování či způsob bytí. Akt transformace nastává zpravidla v důsledku působení jednoho nebo celého souboru transformujících faktorů, následkem čehož dojde k hlubokému pochopení života.

TRANSMUTACE

Transmutace je přeměna nebo změna (doprovázená uvolněním obrovské energie) jednoho chemického prvku na jiný v důsledku přeskupení jednotlivých elementů v atomech, které nastává přirozeným radioaktivním rozpadem nebo nukleárními reakcemi, k nimž může za určitých podmínek docházet při nízkých teplotách i v biologické sféře.

TRÁTAKA

Jedna ze šesti šatkarem, která mezi jiným usiluje o zvětšení a posílení schopnosti mentálního soustředění, současně s očištěním a zlepšením zraku prostřednictvím nepřerušené fixace pohledu na barevný bod nebo jantru.

TURÍJA

Turíja doslova znamená „čtvrtý“. Je to čtvrtý základní stav vědomí (vrtti) neboli jinými slovy „nadvědomí“, příznačný pro osvícení a dosažení stavu božské extáze (samádhi). Turíja je stavem nadvědomí příznačným pro duchovní osvobození a projevuje se tím intenzivněji, čím více je aktivována sahasrára. Je nazývána „čtvrtým stavem“, protože transcenduje všechny tři běžné stavy vědomí.

NAHORU