Zkušenosti: Napsali o nás

Části článku:

A. Š. (30 let)

Mohla bych uvést hodně příkladů toho, jak mi kurzy Duchovní školy Rezonance, na které chodím už 9 let, změnily život k lepšímu, ale chtěla bych se víc rozepsat o tom, co je pro mě jedním z nejcennějších přínosů – proměna mých intimních vztahů.

Jako mladá dívka jsem měla silnou intuici, že láska v sobě ukrývá ohromné naplnění a často mi připadalo, že být zamilovaná je snad samotným smyslem existence a života a že milování může vést k úplnému štěstí. Milostné zkušenosti, které jsem pak postupně získávala, mě ale přesvědčovaly o opaku – v intimní oblasti jsem zažívala pocity odcizení, zklamání a neporozumění a svoje dřívější vize jsem postupně opouštěla jakožto „mladickou naivitu”.

I přes nenaplňující zkušenosti ve mě ale zůstávala silná touha prožívat úplné splynutí s milovanou osobou a cítila jsem, že milování má ve své podstatě posvátný, božský, kosmický rozměr. Když jsem poprvé slyšela o tantře, pocítila jsem jistotu, že moje vnímání není osamělým bláznovstvím. Nahlédla jsem do několika tantrických knih, podnítily sice můj zájem, ale ani zdaleka mi neposkytly to, co jsem hledala.

Když jsem přišla na kurz tantrajógy do Rezonance, pocítila jsem, že jsem dorazila domů. Každá lekce pro mě byla jako voda pro žíznivého člověka, každý týden jsem slyšela od svých instruktorů odpovědi na své nikomu nevyřčené otázky a bylo mi nabízeno směřování, které odpovídalo hlasu mojí duše. Zjistila jsem, že ona nesmírně silná touha po naprostém splynutí s milovaným je v tantře tím, co vede k tzv. velkolepému androgynnímu stavu, to znamená stavu, kdy v intenzitě lásky mizí hranice mezi plus a mínus, mezi mužem a ženou, kdy se dualita stává jedním. Mohlo by to znít jako nějaká teorie, já si ale myslím, že záblesky tohoto stavu zažívá každý člověk, který je skutečně zamilovaný a touží být s druhou bytostí neustále, propojovat se s ní… až se s ní úplně prolnout v jedno.

Dostalo se mi toho štěstí zamilovat se do muže, který si volí stejnou cestu jako já a společně se učíme uplatňovat techniky milostné erotické kontinence, což je jeden ze zásadních pilířů učení Gregoriana Bivolaru. Zjišťuji, že usilovat o skutečné prožívání ráje lásky není ani naivitou, ani fantasií, ale základní lidskou potřebou. A toto úsilí je i svědomitou a vytrvalou prací, pro kterou se člověk potřebuje vědomě rozhodnout a bylo by mylné posuzovat ji bez autentické zkušenosti.

NAHORU