a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

SYNTÉZA

Syntéza je komplexní intelektuální operace, kterou spojujeme v jednotném, sourodém a velmi dobře strukturovaném celku různé vědomostní prvky, které již máme o určitém poli zájmu. Syntéza je operace protikladná analýze. Úspěšnou syntézou vzniká košatý, nevýslovný celkový vhled do určitého pole našeho poznání, čímž se rodí globální vnitřní pohled na všechny naše zkušenosti určitého typu, které jsme až do té chvíle shromáždili.

SYNTONIE

Syntonie, syntonizace je harmonizování vnitřních aurických vibrací do rezonance s blahodárným okolním prostředím makrokosmu nebo harmonizování aurických vibrací dvou nebo více bytostí. Vyrovnanost a přizpůsobování bez rušení, vyplývajícího ze spojení dvou, tří nebo více kmitočtů vibrací za účelem společného vytvoření dokonalé harmonie.

NAHORU