a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ENERGETICKÉ POLE

Energetické pole je subtilní prodloužení nebo subtilní sféra vlivu subtilního energetického těla. Je úspěšně používáno v psychickém vnímání na dálku, kde může být bleskově přemísťováno pomocí astrálního putování. Podobně jako i fyzické vitální energetické nebo éterické tělo i astrální tělo je obdařeno složitými obaly složených z jemných kanálků (nádí).

ENERGIE

Tajemná síla produkující změnu. Tento pojem pochází z řeckého slova „energeia“, které znamená „projevené v působení“. Je rovněž blízký řeckému slovesu „energein“, jež lze přeložit jako „jednat“, „působit“, a složenému řeckému slovu „energon“, které se překládá jako „v činu“, „v činnosti“.

ERÓS

Dynamika milostného vyjádření lásky. Vyšší erós je platónský symbol subtilně energetického duchovního vzmachu k pravdě, štěstí, harmonii, jednotě, dobrotě a kráse. Nižší erós je symbol sexuálního pudu k rozmnožování.

EROTISMUS

Převažující orientace vědomí na smyslnou, milostnou lásku. Erotismus spočívá v silně smyslném mentálním naladění, vyznačujícím se zájmem o tělesnou, smyslnou lásku. Pojem je většinou užíván jako synonymum smyslnosti, jelikož označuje pozornost věnovanou milostnému životu.

ÉTERICKÉ TĚLO

Éterické subtilní tělo neboli vitální dvojče je jedním ze základních vitálních projevů, umožňující život fyzického těla a rovněž koordinující a umožňující spojení se subtilním astrálním tělem. V některých tradicích je také považováno za součást subtilního těla.

EUFORIE

Euforie (od řeckého slova složeného z předpony eu; a kořene phorein „nést“) je pojem zavedený roku 1875 jako označení pro stav dobré nálady pociťovaný šťastnými lidmi díky procesu rezonance s hluboce blahodárnými subtilními energiemi štěstí z makrokosmu. Pojem má přesně vymezenou sférou záběru s psychologickými konotacemi a je definován takto: „závratný, příjemný pocit intenzivní radosti a sebeuspokojení, který se spontánně rozlévá dokonce i na ostatní“.

FEEDBACK

Jeden z principů, který označuje informace a energie pocházející z efektoru, „výstupu“ systému, a označuje různé účinky, nové podmínky a potvrzuje účinnost činnosti, již provádíme, nebo příkazu, který vydáváme. Zpětné informace oslovují jako informační míra znovu „vstup“ systému, aby se činnost mohla případně změnit podle cíle, který je vytýčený.

FRIGIDITA

Frigidita (z latinského frigiditas, „chlad“) je u žen neschopnost dosáhnout orgastické rozkoše, plynoucí buď ze slabé erotické probuzenosti (dynamizace) anebo subtilně energetických poruch či blokací na úrovni některých silových center. V širším smyslu pojem označuje „chlad“ (lhostejnost až odpor) některých žen vůči stavům smyslnosti, erotického potěšení a samotnému sexuálnímu aktu.

NAHORU