a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

GUNA

„Základní vlastnost“, „podstatný sklon“. Všechny předměty a bytosti jevového světa (prakrti) jsou vystavěny dynamickou hrou tří gun: sattvy, radžasu a tamasu. Tyto tři guny, jež jsou základními a podstatnými charakteristikami vesmírné iluze (májá), závisejí na nejvyšším absolutnu (Brahmanu), jehož skutečnost však zakrývají (zahalují) pro bytosti, které ještě neuskutečnily duchovní osvobození.

GUNÁTÍTA

„Transcendence všech základních vlastností nebo tendencí (gun)“. Tento stav označuje naprostou svobodu jogínova vědomí od podmíněností prakrti (esenciální projevující se přírody). Jak dokládá i Bhagavadgíta, takový jogín je zcela odpoután od projevů všech tří gun. Zůstává tedy stejný v rozkoši i bolesti, v bohatství i chudobě, ve cti i hanbě atd.

HAMSA

„Labuť“. Tichý a ladný let dokonalé labutě inspiroval starověké indické mudrce, aby z ní nejdříve učinili symbol Slunce a později symbol transcendentního bytostného Já (átman) jakož i mudrců, kteří dosáhli jeho zjevení. V mnoha tradičních spisech hathajógy symbolizuje hamsa individuální duši (džíva), která se převtěluje a je někdy spojována se subtilním vitálním esenciálním dechem (pránou) bytosti.

HARMONIE

Soulad a dokonalá shoda. V širším smyslu znamená soulad skladebních prvků celku. Je to filosofická kategorie vyjadřující soudržnost částí, spojitost vnitřku a vnějšku, jednotu obsahu a formy, smíření protikladů.

HATHAJÓGA

Odvětví jógy usilující o dosažení dokonalé rovnováhy. Jedná se o odvětví jógy, k němuž patří zaujímání zvláštních poloh těla (ásan) s komplexními pozitivními účinky, praxe hluboké relaxace (šavásana), kontrola dechu a jeho rytmizace (pránájáma), provádění očistných technik (krijá) a technik pro soustředění mysli – což vše má za cíl udržet tělo co nejohebnější a nejuvolněnější.

HINAJÁNA

„Malý prostředek“. Původně negativní, znehodnocující výraz vytvořený představiteli mahájány („velký prostředek“) k označení starodávné verze buddhismu. Adepti hinajány o sobě prohlašují, že patří k theraváda (doktríně starých řádů), přestože tato škola představuje jen jedno odvětví z mnoha dalších odvětví hinajány. Theraváda je ale jediná hinajánistická škola, která přežila až do dnešní doby. Hinajána je také nazývána i jako „buddhismus jihu“, kvůli svému geografickému rozšíření v jižních zemích Asie (Cejlon, Thajsko, Barma, Kambodža, Laos).

HLOUPOST

Označení stavu, v němž se nachází hloupý člověk či jinak řečeno ten, komu schází inteligence, kdo je hloupý, blbý. Hlupák není harmonický a dostatečně inteligentní, jak by kterýkoli člověk být měl, v různých situacích se neustále projevuje nešikovně, naivně a nevědomě.

HMOTA

Základ existence hmotných těles. Hmotná existence je základní charakteristika těles s fyzikálními vlastnostmi. Hmota je látka složená z atomů a mající určitou hmotnost. Základní stavební jednotkou hmoty je atom, tvořený jádrem a elektronovým obalem.

HUMOR

Podle teorie dynamiky, humor by mohl být považován jako nejvyšší projev obranných procesů psychiky, protože umožňuje, aby přicházel v rezonanci se subtilními energiemi radosti, dobré nálady a smíchu, které existují v určité subtilní sféře makrokosmu. Smích neodstraní z pole pozornosti obsah situace, který je spojený s nepříjemným účinkem tak, jak to vytváří potlačování a díky tomu překoná automatickou obranu.

NAHORU