a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ERÓS

Dynamika milostného vyjádření lásky. Vyšší erós je platónský symbol subtilně energetického duchovního vzmachu k pravdě, štěstí, harmonii, jednotě, dobrotě a kráse. Nižší erós je symbol sexuálního pudu k rozmnožování.

EROTISMUS

Převažující orientace vědomí na smyslnou, milostnou lásku. Erotismus spočívá v silně smyslném mentálním naladění, vyznačujícím se zájmem o tělesnou, smyslnou lásku. Pojem je většinou užíván jako synonymum smyslnosti, jelikož označuje pozornost věnovanou milostnému životu.

ÉTERICKÉ TĚLO

Éterické subtilní tělo neboli vitální dvojče je jedním ze základních vitálních projevů, umožňující život fyzického těla a rovněž koordinující a umožňující spojení se subtilním astrálním tělem. V některých tradicích je také považováno za součást subtilního těla.

EUFORIE

Euforie (od řeckého slova složeného z předpony eu; a kořene phorein „nést“) je pojem zavedený roku 1875 jako označení pro stav dobré nálady pociťovaný šťastnými lidmi díky procesu rezonance s hluboce blahodárnými subtilními energiemi štěstí z makrokosmu. Pojem má přesně vymezenou sférou záběru s psychologickými konotacemi a je definován takto: „závratný, příjemný pocit intenzivní radosti a sebeuspokojení, který se spontánně rozlévá dokonce i na ostatní“.

EXISTENCE

Vše, co existuje, svět, makrokosmos nebo projevený vesmír ve svém celku. V jógové filozofii se pod pojmem existence (jsoucno) rozumí absolutní, věčná a neměnná existence, na rozdíl od konkrétní, smyslové existence, která je považována za pouhý povrchní a částečný projev té první. Existence tak byla v józe často definována prostřednictvím vymezení obsahu formou, podstaty jevem (zdáním), univerzálního jednotlivým a specifickým atd.

FEEDBACK

Jeden z principů, který označuje informace a energie pocházející z efektoru, „výstupu“ systému, a označuje různé účinky, nové podmínky a potvrzuje účinnost činnosti, již provádíme, nebo příkazu, který vydáváme. Zpětné informace oslovují jako informační míra znovu „vstup“ systému, aby se činnost mohla případně změnit podle cíle, který je vytýčený.

FRIGIDITA

Frigidita (z latinského frigiditas, „chlad“) je u žen neschopnost dosáhnout orgastické rozkoše, plynoucí buď ze slabé erotické probuzenosti (dynamizace) anebo subtilně energetických poruch či blokací na úrovni některých silových center. V širším smyslu pojem označuje „chlad“ (lhostejnost až odpor) některých žen vůči stavům smyslnosti, erotického potěšení a samotnému sexuálnímu aktu.

GAURI

V doslovném překladu znamená „zářivě, zlatavě-žlutá“. Gauri je jméno dávané často Párvatí („ta, která se oddala hoře“ – v tomto případě je horou Šiva, velkolepý a nepohyblivý jako hora). Toto jméno je často přidělováno Šakti, ženské družce proslulého Šivy, která je často považována za božskou matku (Šakti).

NAHORU