17 netušených nebezpečí démonických pochybností

Části článku:

Démonické pochybnosti v nás zastavují, oslabují a nakonec i ničí opravdovou víru, která umožňuje těm, kdo ji mají, činit zázraky.

 1. Každá démonická pochybnost, kterou živíme, zároveň působí, že se v naší bytosti objevuje svého druhu „trhlina“, kterou jsou zváni démoni, aby do nás vstoupili a ovlivňovali nás.
 2. Démonické pochybnosti nás vždy přivádí do strašlivého stavu spojení s pekelnými oblastmi, které existují v nižších sférách astrálního vesmíru.
 3. Každá démonická pochybnost, která je nám podlým způsobem našeptávána lidmi se zlými úmysly a která v nás potom zakoření, se rovná deseti tisícům překážek, které se objeví (jakmile pokročíme na duchovní cestě).
 4. Každá stálá a drzá démonická pochybnost značí zároveň konec pučení semínka moudrosti.
 5. Démonické pochybnosti způsobují, že se staneme hrubým způsobem nevědomými oběťmi a paradoxně značně ochotnými ke spolupráci, ať už démonů nebo ďáblů.
 6. Démonické pochybnosti způsobí, že se staneme a zůstaneme těmi, kdo sami sebe trestají a sami sebe mučí, čímž zároveň poskytujeme, ať už démonům či ďáblům, velké sadistické uspokojení.
 7. Každá démonická pochybnost, kterou přijímáme, podporujeme a necháváme růst, nás zároveň svádí podvratným způsobem na děsivou cestu bloudění, která nás nakonec svede z duchovní cesty, na níž se nacházíme.
 8. Určité démonické pochybnosti, které jsou setrvalé a silné, nejdříve zastaví a potom úplně vymýtí navždycky tajemný stav paranormálního nepopsatelného spojení s duchovním průvodcem.
 9. Pro zlé démonické lidi, jejichž mysl díky démonům či ďáblům zbloudila, je takřka vše, co je pro ostatní inteligentní a zdravým rozumem nadané lidi pravdivé (jisté, zřejmé, vytříbené, božské a povznášející) je a zůstane pro ně paradoxním způsobem příležitostí nebo důvodem k pochybování.
 10. Jestliže je duchovní jistota, která se objevuje prostřednictvím náležité vnitřní zkušenosti, hluboce uklidňující a zároveň objasňující, je vytrvalá démonická pochybnost vedle toho jednou z nejmučivějších věcí.
 11. Drzá a vytrvalá démonická pochybnost může nakonec zničit jakékoliv duchovní zjevení, které zatím ještě nebylo v naší bytosti vnitřně ověřeno prostřednictvím přímé zkušenosti.
 12. Lidská bytost, která nemá ani duchovní poznání ani neotřesitelnou víru v Boha, a ani dostatečnou vnitřní zkušenost, se stane snadno kořistí démonických pochybností, které způsobí, že velmi snadno sklouzne na cestu utrpení.
 13. Pro všechny lidi, kteří bez přestání živí drzé, silné a setrvalé démonické pochybnosti, neexistuje ani Bůh, ani duchovní průvodce, ani Ráj, ani transformace prostřednictvím praxe jógy, ani hluboký mír, ani smysl jejich života v tomto světě - a ani jiný život po smrti.
 14. Jestliže v naší bytosti přetrvávají různé démonické pochybnosti, ukazuje to, že se zatím v našem vnitřním vesmíru neprobudila moudrost srdce, a zároveň to značí skutečnost, že nemáme důvěru v sebe sama.
 15. Na autentické duchovní cestě ti, kdo jsou průměrní, ti kdo mají zkamenělé srdce, ti, kdo neustále vyhledávají spory, ti, kdo praktikují málo anebo vůbec účinné jógové postupy, které jim byly dány k dispozici, ti, kdo mají slabé vnitřní uskutečnění, co se týče jejich vnitřní transformace, ti, kdo jsou egoističtí, ti, kdo jsou démoničtí, kolísaví, nepřátelští a plní zatrpklosti, ti, kterým chybí anebo v nich úplně zmizela důvěra v duchovního průvodce, ti, kteří jsou nerozhodní, ti, kterým schází aspirace, ti, kdo se cítí duchovně nasyceni a lhostejní, ti, kdo ještě neprobudili duchovní úsudek, ti, jimž schází láska, intuice a dobrá vůle, ti, kdo jsou zlovolní a u nichž se pomluvy, pošpiňování a očerňování stalo zvykem, ti, kdo jsou anarchičtí, ti, kdo jsou věčně nespokojení, pesimističtí, ti všichni se stávají snadno kořistí všemožných démonických pochybností.
 16. Démonické pochybnosti, které podporujeme, nás pokaždé nabízejí jako „na podnose“ zrádným a škodlivým vlivům, démonům nebo ďáblům.
 17. Tam, kde existují silné a setrvalé démonické pochybnosti už neexistuje silná víra, pevná a neotřesitelná, která ostatním lidem umožňuje dělat zázraky, mají-li víru jako hořčičné semínko.

Velká většina démonických pochybností je mučivá. Hloupé popírání důkazů výsledných skutečností a toho, co je evidentní, je jedním z ničivých účinků démonických pochybností. Takové bizarní projevy začínají nejčastěji formulací, jako: „Nechce se mi věřit, že…“.

pochybnosti7.jpg „Nechce se mi věřit, že je to právě takhle.“ „Nechce se mi věřit, že je něco takového možné.“ „Nechce se mi věřit, že mě miluješ.“ „Nechce se mi věřit, že by se přímo mě mohlo něco takového přihodit.“ „Nechce se mi věřit, že jsem teď s tebou.“ „Nechce se mi věřit, že dobro zvítězí.“ „Nechce se mi věřit, že jsou na tomto světě ještě dobří lidé.“ „Nechce se mi věřit, že pro mě může někdo udělat něco dobrého nezištným způsobem.“ „Nechce se mi věřit, že má ještě smysl žít.“ „Nechce se mi věřit, že tapas dává tak velké výsledky.“ „Nechce se mi věřit, že X by mohl být podvodník.“ „Nechce se mi věřit, že Y mě nemiluje.“ „Nechce se mi věřit, že Z už mě nemiluje.“ „Nechce se mi věřit, že X by mě mohl klamat.“ „Nechce se mi věřit, že Y je veden zlými pohnutkami.“ „Nechce se mi věřit, že Z mě vůbec nemiluje, když já ji/ho miluji tolik.“ „Nechce se mi věřit, že X je falešný přítel, který se mě snaží nestydatě využívat.“ „Nechce se mi věřit, že to, co se děje by mohlo být až tak vážné.“ „Nechce se mi věřit, že už jsem selhal v určitých velkých duchovních zkouškách.“ „Nechce se mi věřit, že jsem se již stal démonickou bytostí.“ „Nechce se mi věřit, že jsem hloupý, hloupá.“ Nechce se mi věřit, že bych neměl dále zůstávat v tomto zlém stavu.“ „Nechce se mi věřit, že Y mě čím dál tím více svádí ke zlu.“ „Nechce se mi věřit, že Z mě manipuluje pod rouškou toho, že chce mé dobro.“ „Nechce se mi věřit, že X mě chce odvrátit podlým způsobem od duchovní cesty, na níž se nacházím.“ „Nechce se mi věřit, že jsem takovým politováníhodným způsobem ovlivňován a manipulován démony či ďábly.“ „Nechce se mi věřit, že jsem někdy posedlý démony či ďábly.“ „Nechce se mi věřit, že jsem velký egoista.“ „Nechce se mi věřit, že má duchovní pýcha je obrovská.“ „Nechce se mi věřit, že hlad po moci u mě již dosáhl obrovských rozměrů.“ „Nechce se mi věřit, že bych měl ukončit tento jedovatý vztah, který je očividně mučivý.“ „Nechce se mi věřit, že důležitost sebe sama již u Z velice vzrostla.“ „Nechce se mi věřit, že již existuje obrovský kontrast mezi tím, čím jsem ve skutečnosti a tím, čím se zdám být.“ „Nechce se mi věřit, že jsem se stal obětí vlastních prázdných iluzí.“ „Nechce se mi věřit, že jsem se často klamal.“

„Nechce se mi věřit, že se daná životní lekce opakuje, protože ji nechci pochopit. „Nechce se mi věřit, že zeď mé vlastní přemrštěné představivosti mi skrývá skutečnost.“ „Nechce se mi věřit, že se již nacházím pod vlivem vlastních chorobných psychomentálních projekcí.“ „Nechce se mi věřit, že jsem paranoik, paranoička.” „Nechce se mi věřit, že jsem schizofrenik, schizofrenička.“ „Nechce se mi věřit, že jsem blázen, bláznivá.“ „Nechce se mi věřit, že jsem velice žárlivý, žárlivá.“ „Nechce se mi věřit, že jsem majetnický, majetnická.“ „Nechce se mi věřit, že jsem velice připoutaný, připoutaná.“ „Nechce se mi věřit, že jsem zotročený, zotročená penězi.“ „Nechce se mi věřit, že ve skutečnosti posuzuji ostatní podle své vlastní zvrácenosti.“ „Nechce se mi věřit, že jsem ztracený jogín, ztracená jogínka.“ „Nechce se mi věřit, že z vlastní viny jsem ve skutečnosti opustil/a duchovní cestu, na níž jsem se nacházel/a.“ „Nechce se mi věřit, že právě ztrácím výjimečnou příležitost, která je jedinečná a nebude se opakovat.“ „Nechce se mi věřit, že mi schází duchovní úsudek.“ „Nechce se mi věřit, že démoni rozrušili mou mysl.“ „Nechce se mi věřit, že skutečnost je úplně jiná.“ „Nechce se mi věřit, že jsem v poslední době prodělal strašlivou regresi.“ „Nechce se mi věřit, že sám sebe neustále klamu.“ „Nechce se mi věřit, že si již libuji v larválním stavu.“ „Nechce se mi věřit, že jsem se již odchýlil od duchovních ideálů, které jsem měl na začátku.“ „Nechce se mi věřit, že dělám kompromisy, které mě degradují a ničí.“  „Nechce se mi věřit, že můj současný život ukazuje duchovní regresi, ke které již došlo.“ „Nechce se mi věřit, že nemoci, které mám, jsou ve skutečnosti výsledkem těžkých chyb a hříchů, kterých jsem se dopustil.“ „Nechce se mi věřit, že má smysl se pozitivně transformovat.“ „Nechce se mi věřit, že má ještě smysl, zůstávat na této duchovní cestě. „Nechce se mi věřit, že každá z nočních můr, které mám, ukazuje silné procesy okultní rezonance s pekelnými oblastmi.“ „Nechce se mi věřit, že by právě mě mohli ovlivňovat démoni nebo ďáblové.“ „Nechce se mi věřit, že je to až takové s démonickými pochybnostmi, které živím.“ „Nechce se mi věřit, že všechna sprostá slova, která často používám, mi působí zlo.“ 

pochybnosti5.jpg „Nechce se mi věřit, že existují démoni a ďáblové.“ „Nechce se mi věřit, že už jsem zbloudilý, zbloudilá.“ „Nechce se mi věřit, že jsem ve zlém směru ovlivnil účastníky kurzu a způsobil jsem, že opustili duchovní cestu, na níž se nacházeli.“ „Nechce se mi věřit, že jsem pokrytec.“ „Nechce se mi věřit, že jsem zrádce.“ „Nechce se mi věřit, že se přetvařuji.“ „Nechce se mi věřit, že jsem intrikán.“ „Nechce se mi věřit, že jsem tak hloupý.“ „Nechce se mi věřit, že jsem farizeus.“ „Nechce se mi věřit, že jsem se již stal falešným žákem, který přijal falešného mistra.“ „Nechce se mi věřit, že jsem kdy selhal v duchovní zkoušce.“ „Nechce se mi věřit, že jsem již skrytě opustil duchovního průvodce.“ „Nechce se mi věřit, že je v této duchovní škole něco dobrého.“ „Nechce se mi věřit, že existuje byť i jen jedna lidská bytost, která se jakkoliv nepatrně transformovala následováním učení této duchovní školy.“ „Nechce se mi věřit, že by kromě mě mohl být v této duchovní škole ještě někdo, kdo dosáhl zjevení nejvyššího nesmrtelného Já - Átman.“ „Nechce se mi věřit, že v celém projevu vše je okultní rezonance.“ „Nechce se mi věřit, že duchovní průvodce mi pomohl dosáhnout zjevení nejvyššího nesmrtelného Já - Átman.“ „Nechce se mi věřit, že ve skutečnosti je všechno pouze změnou perspektivy, z níž vidím skutečnost.“ „Nechce se mi věřit, že by mohl být ještě někdo mé duchovní úrovně v této škole jógy.“ „Nechce se mi věřit, že by někdo mohl být lepší než já.“ „Nechce se mi věřit, že by duchovní průvodce mohl mít paranormální schopnosti - siddhi.“ „Nechce se mi věřit, že každý přijatý tapas musí být dokončen, chceme-li nakonec sklízet okultní plody.“ „Nechce se mi věřit, že v této škole jógy existuje jediný muž, který ovládá dokonalou kontrolu sexuálního potenciálu.“ „Nechce se mi věřit, že existuje byť jen jedna jediná žena v této škole jógy, která by i jen trochu probudila stav Šakti.“ „Nechce se mi věřit, že existuje byť jen jeden jediný muž v rámci této duchovní školy, který byť i jen trochu probudil stav Vira.“ „Nechce se mi věřit, že v rámci této duchovní školy existuje alespoň jeden živý příklad hluboké vnitřní transformace, který stojí za to vzít v úvahu a obdivovat.“ „Nechce se mi věřit, že tato duchovní škola je autentická.“ „Nechce se mi věřit, že tato duchovní škola někdy udělala něco dobrého.“ „Nechce se mi věřit, že tato duchovní škola je inspirovaná Šambalou a Králem Světa.“

„Nechce se mi věřit, že zlo je nepřítomnost dobra dobro nepřítomnost zla.“ „Nechce se mi věřit, že hmota je ve skutečnosti obrovská kondenzovaná energie strukturovaná určitým způsobem.“ Nechce se mi věřit, že Bůh skutečně existuje.“ „Nechce se mi věřit, že existuje moudrost.“ „Nechce se mi věřit, že kromě lidí existují ještě v celém vesmíru jiné živé bytosti mající vědomí.“ „Nechce se mi věřit, že existují božské zákony.“ „Nechce se mi věřit, že je možná biologická transmutace sexuálního potenciálu v obrovskou energii za tělesné teploty.“ „Nechce se mi věřit, že ve mně existuje nejvyšší nesmrtelné Já - Átman.“ „Nechce se mi věřit, že ovlivňovat zlým způsobem lidi, kteří se nacházejí na duchovní cestě a přimět je k tomu, aby ji opustili, se z duchovního hlediska rovná spáchání zločinu.“

pochybnosti6.jpg Každé nové božské zjevení jakož i každá geniální myšlenka, která vyvolala anebo v budoucnosti vyvolá určité blahodárné revoluční transformace v planetární mentalitě lidstva, začíná tím, že je nepochopena hloupými démonickými a anarchickými lidmi, kteří se proti ní staví se vzdorem.  Pokračuje pak tím, že se jeví jako udivující paradox, který probouzí pochybnosti především u těch, kdo ji nezakoušejí. A končí tím, že se stane nádhernou, fascinující, průzračnou pravdou, která je zřejmá a lidmi jednomyslně přijímaná.

Analyzujeme-li pozorně a bděle sami sebe i svět kolem nás, budeme moci konstatovat, že i v tomto směru „se historie opakuje“. Příkladem tohoto druhu je v současnosti velmi příznačně milování, založené na plné kontrole sexuálního potenciálu, která zahrnuje postupnou biologickou transmutaci (za tělesné teploty) látkového tvořivého erotického potenciálu (kterým disponují oba milenci) do tajemné energie, která je obrovská a může být směřována a sublimována s úspěchem do určitých úrovní našeho vnitřního vesmíru.

Nikdy nepochybujte, že i malé skupiny lidí, mezi nimiž je bratrství a které jsou jednotné a oživované dobrými úmysly, mohou prostřednictvím obrovské síly, která přichází od Boha, když společně jednají, úspěšně přispět vrchovatou měrou k transformaci a revoluční změně v tomto světě. To je snadno možné zejména tehdy, když taková skupina jedná ve stavu úplného souladu. Tímto způsobem dosáhne obrovské síly transformujícího dopadu, který se tajemným způsobem nabízí celému lidstvu. Podíváme-li se pozorně do minulosti, konstatujeme, že tomu tak vždycky bylo.

Nikdy nepochybujte, že i relativně malá skupina hluboce transformovaných a inteligentních lidí, nadaných zdravým rozumem a slušností, silných v dobru, mezi nimiž je bratrství a láska a kteří jsou oživovány dobrými a tvořivými úmysly, jako je ta, která se strukturuje v rámci této školy jógy, může plně přispět k transformaci celého lidstva. Toto je možné tehdy, jestliže členové této skupiny jsou a zůstanou jednotní a jednají společně pokaždé, když je to nezbytné. Nezapomínejme, že prostřednictvím takových bratrských skupin, které jednali společně, byla často v historii způsobena transformace a revoluční změny celého světa.

Jpochybnosti8.jpgakýkoliv ničemný čin, který usiluje podlými triky o rozbití, rozdělení a znepřátelení členů jednotné bratrské duchovní skupiny prostřednictvím zbytečných a uměle vytvořených konfliktů, by měl být viděn jako zoufalá machiavelistická satanistická snaha oslabit jak sílu této skupiny, tak i subtilní hluboce blahodárné pole, které již existuje. Nezapomínejme, že jednou z ďábelských strategií světového zednářství byl a zůstává tajný princip Di vide et impera, v českém překladu Rozděl a panuj. Nenechte se manipulovat pokoušením obratných lidí se zlou vůlí, kteří jsou ve skutečnosti vlky v rouše beránčím a kteří pouze zdánlivě chtějí dobro, ale ve skutečnosti se snaží zasít do vaší bytosti mučivý jed démonických pochybností, aby vás rozdělili a klamem svedli, jak od splnění vašich duchovních cílů, tak i z duchovní cesty, na níž se nacházíte. S velkou odvahou odkryjte, kdo jsou tito démoničtí lidé, kteří jednají v pozadí jako zbabělé krysy, a jsou přitom obvykle inspirováni a manipulováni nevědomým způsobem temnými bytostmi a silami pekelných oblastí. Takoví ubozí lidé hodní našeho soucitu mají sklon cynicky a tvrdohlavě posuzovat ostatní podle své vlastní pokleslosti a zvrácenosti. V případě, že vás takto osloví, vyzvěte je s velkou odvahou k upřímnému, otevřenému a důstojnému dialogu, k němuž je kdykoliv zveme.

Podejte prosím důkaz bdělosti a neztrácejte nikdy z paměti, že pouze lidé, kteří jsou více nebo méně kontaminováni utkvělými démonickými pochybnostmi, pociťují bizarní zvrácené potěšení nakazit také ty, kdož jsou dostatečně receptivní k tomuto druhu ničivých sugescí. Uvažujte prosím o skutečnosti, že není náhoda, že každý z vás na začátku objevil tuto duchovní cestu, která účinně pomohla všem těm, kdo se na ni vydali plni aspirace a vytrvalosti.

Nádherné příklady, jež najdete přehršle ve svém okolí, jsou přesvědčivé pro všechny, jež jsou schopni si jich všimnout. I kdyby existoval jen jeden příklad tohoto druhu, bylo by to dostatečné, ale ve skutečnosti jsou tisíce příkladů tohoto druhu, jež se nacházejí ve vašem okolí. Existence těchto úspěchů značí, že mimo vší pochybnost pouze dobro dělá dobro, neboť jak všichni víme, ve skutečnosti nic zlého nemůže zplodit dobro. Kdyby tato duchovní škola jógy byla „zlá“, jak to ve skrytu tvrdí zbloudilci, kteří se naneštěstí nechávají manipulovat ve skrytosti směšnými spiklenci, nebylo by možné, aby způsobila dobro tolika lidem. V krátkosti se dá říct, že zlo nedělá dobro a dobro nedělá zlo!

Vezměte v úvahu, že není a nemohlo by být náhodou, že někteří zvrácení démoničtí dezorientovaní a zbloudilí lidé, budou mít sklon zasít do vašich myslí démonické pochybnosti, abyste tak sešli z duchovní cesty, kterou jste objevili, a aby vás tak přiměli zahodit dobrá léta, jakož i mnoho času a energie, které jste až do současné chvíle investovali na této cestě - a uspěli tak postupně ve snaze se transformovat.

NAHORU