a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

KONKRÉTNOST

Konkrétnost se jeví jako zprostředkující článek mezi individuálním a obecným. Obecné a konkrétní ve skutečnosti tvoří dynamickou jednotu a existují pouze ve vzájemném neodlučitelném spojení. Obecné existuje pouze v konkrétním a skrze konkrétní. Konkrétní zase pojímá, zahrnuje obecné, ale ve specifické podobě, spolu s tím, co je konkrétní, jedinečné, individuální a jím představované.

KONSPIRAČNÍ TEORIE

Výraz vymyšlený propagandou Nového světového řádu za účelem označkování a diskreditace každého potenciálního či reálného odpůrce ďábelské konspirace takzvaných „iluminátů“, kteří se snaží podrobit si celý svět.

KÓŠA

Termín kóša doslovně znamená vrstva, skořápka, plášť, obal nebo útulek. V systému jógy kóša značí komplexní skutečnost určitého „prostředku vědomí“. V pojednání Taittirya Upanišad můžeme nalézt popis pěti postupných obalů (kóša), které zahalují (či obalují) átman (věčné Já).

KRÁSA

Základní božský atribut Stvoření. Krása je řád a půvabná harmonie formy. Krása jako kategorie projeveného světa tvoří společně s dobrem a pravdou triádu hlavních božských atributů Stvořitele. Ve starověku, kdy byly duchovní hodnoty chápány a oceňovány v syntéze, splývala krása s hodnotami dobra, pravdy, harmonie a užitečnosti, které se zpravidla vzájemně překrývaly.

KRIJÁŠAKTI

Ačkoli doslova znamená „výjimečná síla činu“, její význam dospěl do podoby „činnost subtilní energie mysli nebo jinými slovy myšlenek“. Žádná činnost s výjimkou reflexních činností není možná bez energie myšlenky. Krijášakti je ve své celistvosti nadpřirozenou činností, která zvláštním způsobem ovlivňuje základní silová centra (čakra) lidské bytosti.

KŘIVÉ OBVINĚNÍ

Výraz křivé obvinění (latinsky „calumnia“) znamená „lživé a předpojaté prohlášení, učiněné se záměrem znevážit něčí čest nebo reputaci“; „hanění“, „pošpinění“.

KUNDALINÍ

Tvořivá, božská hadí síla. Kundaliní šakti bývá také nazývána kundalikutilangibhudžanginiátmašaktiavadhúty atd. Tato záhadná subtilní psychicko-duchovní síla je základní teoretický i praktický koncept tantrismu a mnoha dalších jógových systémů. Díky tomu, že probuzení a vzestup kundaliní šakti dynamizuje univerzální kosmické subtilní struktury bytosti, setkáváme se s ní takřka na jakékoli autentické duchovní cestě.

NAHORU