a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

LAJAJÓGA

Tajuplná jóga meditativního pohlcení; tato tajná forma jógy obsahuje mnoho metod tantrické povahy a zahrnuje provádění meditačních technik za účelem rychlého transcendování všech podmíněností individuálního vědomí. Tajné techniky lajajógy zahrnují rovněž kontrolu a rytmizaci subtilního dechu (pránájáma) a v některých situacích vyžadují provádění určitých gest a niterných postojů (mudrá), které umožňují okamžité naladění bytosti toho, kdo je provádí, na odpovídající subtilní energie z makrokosmu.

LAKOTA

Chamtivost, skrblictví, přehnané úsilí shromáždit co nejvíce majetku a schraňovat ho pouze pro sebe. Příčinou lakoty je převládající a neharmonická aktivace múladháračakry. Kromě hamižnosti je lakota provázená krajní izolací od ostatních, nepodloženým podezíráním blízkých, závistí vůči těm, kdo vlastní hmotný majetek, nedostatkem štědrosti, zákeřností a lačností.

LÁSKA

Božský pocit euforie, v němž se rozpínáme od konečného k nekonečnému. Zejména pro jogíny je opravdová láska závratný, božský pocit, jenž umožňuje tomu, kdo ho naplno prožívá, vnímat nevýslovnou euforickou expanzi vlastní bytosti a pole vědomí od konečného k nekonečnému. Důležitou vlastností opravdové lásky je, že představuje trvalý protipól sobectví.

LEHKOVĚRNOST

Postoj, sklon lehce uvěřit, bez jakéhokoliv ověření, toho co nám ostatní tvrdí, předpokládá naivitu, nemáme si ji ale plést s důvěrou v lidi. Lehkověrnost je nekritická a může přinést škodlivé vlivy, zklamání atd. díky příliš velké receptivitě. V lidské bytosti ukazuje na převahu silového centra svádhišthánačakry (receptivní aspekt).

LINGAM

Posvátný symbol božství. V sanskrtu má pojem lingam obecně význam „symbol“, „znamení“, „pečeť“ Boha. V hinduistické praxi konkrétně slovo lingam označuje „vztyčený oltářní kámen v chrámu“ s falickým vzhledem i konotacemi. V této symbolické podobě tvořivé transcendence je obvykle uctíván Šiva, základní mužský princip.

MAHÁJÁNA

„Velký prostředek“. Jedno ze dvou velkých odvětví buddhismu, druhým je hinajána („malý prostředek“). Mahájána se objevila v prvním století před naším letopočtem a je definována jako „velký duchovní prostředek“, protože otevírá cestu osvobození všem lidem a překonává názor individuálního osvobození. Hinajána a mahájána jsou obě založené na základní doktríně Buddhy Šákjamuniho.

MAHÁŠAKTI

Velká božská matka. Mahášakti je ta, která dává netušeně vznikat celému vesmíru (makrokosmu) a bez ustání ho udržuje. Je to velká božská matka, která vdechuje život deseti velkým kosmickým mocnostem, deseti mahávidjím, které jsou fakticky jejími univerzálními božskými podobami. Mahášakti je energie projevu nejvyššího Absolutna (Brahmanu).

MAHÉŠVARA

Doslova „velký Íšvara“. Název někdy přidělovaný Šivovi.

NAHORU