a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

VIDJÁ

V překladu znamená skrytá věda, tajné poznání, nauka vyhrazená nemnohým. Vidjá je nejvyšší esoterické poznání, které zároveň sjednocuje nevýslovnou intuici a telepaticky předávanou duchovní zkušenost, která dovoluje skrze své prohloubení dosažení osvícení, osvobození a umožňuje rychlé poznání konečné reality.

VIDŽŇÁNAMAJAKÓŠA

Vidžňánamajakóša (obal intelektu či inteligence) se skládá z buddhi (vyšší intelekt) a ahamkáry (ego), které jednají souběžně s pěti orgány poznání (džňánendríje). Vidžňánamajakóša je považována za jednu z nejvytříbenějších subtilních struktur člověka. V mikrokosmu lidské bytosti je čtvrtým obalem (kóša), který představuje neviditelnou vrstvu vyšší inteligence. Zahrnuje jemné energie a schopnosti, které dávají průchod intelektu, rozlišování a vyšší vůli.

VÍRA

Pevný názor, silné přesvědčení, subjektivní jistota určité skutečnosti nebo vztahu, který není v zjevný a občas ji ani nemůžeme dokázat, jako v případě náboženské víry. Naše víra vytvoří okamžitě subtilní jevy rezonance s určitými energiemi a silovými neviditelnými sférami z makrokosmu. Zapříčiňuje tak stálý jev specifické rezonance a citové posilování kognitivních vztahů v podmínkách, ve kterých je rozumové dokazování nejasné nebo nemožné.

VIŠNU

Jeden z hlavních hinduistických bohů v Rgvédu přichází jako solární bůh vznešeně nazýván jako „ten, který jedná“. Viš, znamená jednat. Višnu dokázal skrze své proslulé „tři kroky“ bleskově změřit vesmír. Tyto tři kroky často představují východ slunce, jeho nejvyšší bod na obloze - zenit a jeho západ. Zenit, nejvyšší Višnův krok, ukazuje na subtilní tajnou oblast, kde žijí přešťastné bytosti.

VITALITA

Schopnost organického, duševního a mentálního systému uchovat si rovnováhu, regenerovat se, nabíjet se rychle specifickou subtilní energií (díky procesům rezonance, k nimž dochází v našem vnitřním vesmíru díky sladění s ohnisky specifické energie z makrokosmu) a vyhnout se dysfunkcím, vyčerpání a regresi.

VLÍDNOST

Vlídnost vyjadřuje zdvořilost spojenou s půvabem a opravdovou laskavostí. Vlídný člověk, jestliže je zdravý a neprožívá nějaký osobní smutek nebo nějakou jinou svízel, stále okolo sebe rozšiřuje radost. Spontánně vzbuzuje náklonnost, nadšení a někdy přitahuje živý obdiv.

VŮLE

Stránka mysli (ádžňáčakry), která vede fyzické a psychické projevy skrze vědomé činnosti směřované k uskutečnění cílů, předběžně vytvořených v mentální sféře. Vlastnost charakteru, vyjadřující schopnost pevného rozhodnutí, důslednost v překonávání překážek.

VYTRVALOST

Vlastnost vůle spočívající v odolnosti díky velké energii, kterou máme k dispozici pro splnění velkých a dlouhodobých zadání. Je to schopnost konat úsilí do té míry a po takovou dobu, abychom překonaly příslušné obtíže. Bez vytrvalosti není možné překonání překážek, které se v životě objeví. „Charakteristikou opravdového hrdinství je vytrvalost“. (Eminescu).

VZÁJEMNOST

Stav vzájemnosti v józe ukazuje, že se vzájemně podobným způsobem a přímo úměrně ovlivňují dva vesmíry, neboť po jakémkoli působení bude působící snášet obdobnou reakci, která způsobí, že přímo prožije a pocítí ve své vlastní bytosti působení, které sám (na začátku) vyvolal.

NAHORU