a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ZŘEKNUTÍ

Zřeknutí se, je kladná vyšší morální kvalita, která se projevuje oddaností zacházející až k oběti, která je známkou značného překonání egoismu. Zřeknutí se dosahuje prostřednictvím obětavosti, kdy obětujeme vlastní zájmy, v některých případech dokonce život službě božské věci – pro dobro planety anebo ostatních lidí.

ZROZENÝ NÁPAD

Jogínská teorie, podle které ve vědomí člověka existovaly od zrození, nezávisle na zkušenosti nebo na transcendentálnu různé nápady (např. pojem o existenci čísel, pohybu, prostoru, lásky atd.). Nápad, teorie zrozených nápadů, byla podporována v různých formách již Platonem, Descartem a jinými filozofy.

ZVYK

Propriomotivační sklon předpokládající chování na základě citové potřeby a opakovatelnosti bez ohledu na okolnosti. Zvyk předpokládá zapojení se do způsobů vlastního postoje, nebo když se jeho potřeba uplatňování pravidelně opakuje a vzniká tendence uspokojit zvyk, na rozdíl od běžného chování, které se aktivuje jen v případě podmínek dané činnosti např. je rozdíl mezi možností napsat něco a zvyk psát něco denně i když nás k tomu nenutí žádné okolnosti.

NAHORU