Biochemie a neurologie ve vztahu k milostnému životu ve světle tantrického učení

Části článku:

Příprava, sublimace a avalanche efekt – používejme je

Jak se v tantře dosahuje sakralizace milostného aktu? Začíná se zcela mimořádným stavem transfigurace, na němž se podílí anáhatačakra, višuddhačakra, ádžňáčakra a dokonce i sahasrára.

Schopnost vidět za povrchní zdání, za osobu a transfigurovat ji, je doslova a do písmene projevem naší aspirace překonat vše omezené, lidské, běžné. Je to aspirace být víc, zduchovnit se.

Další zlaté pravidlo pro tantrické páry, které si přejí dosáhnout zduchovnění a sakralizace svého vztahu? Milenci se setkávají jenom tehdy, když jsou na to připravení. A to i na samotný milostný akt. Častokrát je tomu přesně naopak: partneři se milují, protože jsou v jedné posteli. Zejména ti, co spolu bydlí. Jaká byla jejich příprava na to? Mohou se samozřejmě držet rady sublimovat nakonec energii na úroveň vyšších silových center, ale to ještě samo o sobě nedává záruku, že tak budou mít harmonickou hormonální rovnováhu, která bude podporovat transfigurativní prožitek milování a překročí tak pudovou úroveň. Neboť v tomto případě se milují proto, že jsou v jedné posteli a ta možnost je po ruce. A možná, že věnování na milování udělali už ráno a než se začali milovat, už ho neopakovali. Když potom milování skončí, je už tak pozdě, že vedle sebe usnou, čímž zabrání vzájemné polarizaci. Neprovedli předtím ani cvičení na sublimaci energií do vyšších center bytosti a tak nevědomky vytvářejí prolaktin!

neurologie9.jpgNení divu, že ráno, když se muž probudí a předběhne ženu v koupelně, ta na to reaguje hystericky. On, protože má od večera také zvýšenou hladinu prolaktinu, na to odpoví rovněž přehnaně a výsledkem je hádka pro nic za nic, namísto toho, aby oba s láskou vychutnávali dozvuky posvátného transfigurativního milování. Prvním a velice důležitým z těchto dozvuků je samotné postludium, které má po milování následovat. Milenci se během něj objímají, láskyplně mazlí a laskají, a tak splývají s velkolepou sférou androgynálního stavu.

To je chvíle, kdy v objetí splývají s vesmírem, jsou vzájemně spojení, sjednocení. Pokud po tomto prožitku intenzivně toužíme, probouzí se silové centrum sahasrára a poté ádžňáčakra, višuddhačakra a anáhatačakra, zatímco hormonální produkce hypofýzy, epifýzy a činnost hypotalamu vyváží přirozený pokles dopaminu, fenylethylaminu a eventuálně i oxytocinu. Láskyplné objetí, rafinované něžnosti a sublimace energií mimo jiné povedou k další tvorbě oxytocinu, který nahradí účinky dopaminu.

Ihned poté, co postludium skončí, následuje meditace na sublimaci energií.

Ale kdo ještě dokáže překypovat nadšením a provést sublimaci energií ve čtyři, v pět ráno anebo v bůhví jakou strašnou hodinu, kdy jsou lidi k smrti unavení, protože se náležitě nepřipravili na setkání duší i těl? Kdo má ještě chuť cvičit olimudry (jogínské techniky na sublimaci energií), aby měl jistotu, že se všechny energie sublimovaly, kdo ještě bude dělat širšásanu (jogínský stoj na hlavě) atd.?

Při různých příležitostech byly našemu duchovnímu průvodci, Griegovi, kladeny otázky, co máme dělat, abychom si mohli být jisti, že se všechny energie z milování z nižších silových center skutečně sublimovaly. Odpověď: dvacet minut šíršásany v kuse, s odpovídajícím soustředěním na úrovni ádžňáčakry a sahasráry. Anebo hodina intenzivně soustředěné praxe lajajógy s první mantrou z našeho kurzu (lajajóga je jogínská meditační technika). Anebo hodina naulí krije (jogínská technika na sublimaci energií).

Můžeme samozřejmě použít i jiné sublimační techniky, protože nezáleží na tom, kolik minut tu či onu techniku provádíme, ale na účinku použité metody, který by měl být jasně vnímatelný.

A na úplný konec – dočasné oddělení se milenců od sebe, během něhož by mezi nimi měla být co největší vzdálenost, což vyvolá avalanche efekt. I pokud by se dodržovalo jenom toto poslední tantrické doporučení ohledně dočasného oddělení se milenců od sebe (s cílem dosáhnout krystalizace účinků posvátného, transfiguračního milování), pak se může prolaktin vytvářet, nebýt ničím vyvažován a vyvolat emoční houpačku, ale podvědomě to již nebude spojováno s partnerem (díky šťastné okolnosti, že není poblíž).

Největší štěstí? Učinit šťastným druhého

Věci se nevyřeší samy od sebe. Necháme-li všechno volně plynout, vkládáme svůj osud do rukou své živočišné přirozenosti a dostáváme se pod vliv zákona entropie. Celý vesmír se jím řídí – proto každý systém, který funguje nekontrolovaně, přirozeně tíhne ke zvyšování neuspořádanosti a svému rozpadu.

Můžeme obrátit směr pohybu, odložíme-li stranou zákonitosti, kterými se lidé obvykle řídí, a začneme-li se řídit duchovními zákonitostmi. To jsou fakticky vzato věci, které již známe, slyšeli jsme je při tolika zasvěceních. Známe například výhody avalanche efektu. Známe i přínos sublimace energie. Jak moc se jimi řídíme – na to ať si každý odpoví sám, s přihlédnutím ke kvalitě milostných vztahů, které měl…

Genetika nám nabízí pouze popis některých přesně daných, vědecky prokázaných, mechanismů. Jaká je tedy situace?

 • Abychom měli šťastný a naplněný vztah, je zapotřebí oxytocin produkovaný hypofýzou. Protože zatím nikdo nevynalezl tablety, které by ho do našeho systému dodaly, musí jej produkovat sama tato žláza. Tantrické řešení: sublimace energie prostřednictvím dynamizace subtilních silových center ádžňáčakra a sahasrára aktivuje hypofýzu, která oxytocin (a nejenom jej), tento úžasný hormon lásky, hlubokého spojení, důvěry a celoživotních vztahů, produkuje. Tento hormon výrazně přispívá k otevření srdce, živí krásné city, zvyšuje přitažlivost mezi milenci a působí jako afrodiziakum, aniž by zvyšoval přitažlivost k neznámým lidem (jak to například dělá dopamin), pomáhá při transfiguraci milenky, která se jeví nesmírně svůdná, aniž by zároveň zvyšoval přitažlivost vůči jakékoli možné partnerce. Můžeme vidět, že hormon lásky a něhy vyvažuje účinky dopaminu, který v nás probouzí slepou, nevyhraněnou sexuální žízeň.
 • Motivace, přitažlivost a polarizace v milostném vztahu vyžaduje dopamin (syntetizovaný mozkem – implicitně tedy sublimaci na úroveň ádžňáčakry a sahasráry) a adrenalin – vznikající v nadledvinkách (tedy dynamiku vycházející z úrovně manipúračakry). Duchovní praxe aktivace těchto center, individuelně i v páru, prostřednictvím společných činností, udělá divy.

neurologie2.jpgJe třeba moudré řešení. Tantra nám ho nabízí.

Klíč k posvátnému milování a vztahu tantrického typu najdeme jako souhrn všech tajemství v myšlence, kterou často zdůrazňuje náš duchovní průvodce: „Největší štěstí adepta tantry je učinit mimořádně šťastnou svoji milovanou bytost“.

Už tento záměr sám aktivuje anáhatačakru a působí zduchovnění vztahu. Je to postoj altruismu a oddanosti. A ve chvíli, kdy se prostý úkon, jako je například příprava jídla pro milenku, stane romantickým gestem, jímž člověk dává sám sebe, aby ji učinil šťastnou, pak i taková prostá věc pomáhá zdvihnout energie mnohem výš, než je úroveň múladháračakry, kdy by člověk řekl: „Tak co, ženo, co si dneska dáme?“. Tento přístup přináší řešení pro každodenní život, umožňuje nám proměnit vše, co jako pár děláme, v posvátné, duchovní činy.

Stejně je tomu i třeba s procházkou v parku: buďto to bude jenom náš další rozmar typu „pojďme spolu mrhat časem“, to pokud zůstaneme na úrovni svádhišthánačakry. Anebo se milenci mohou rozhodnout na procházce transfigurovat přírodu a sebe navzájem. Mohou se zaměřit na to, aby sdíleli ve vztahu k přírodě okouzlující chvíle probouzení duše, a tak se dostali přinejmenším na úroveň anáhatačakry, pokud ne ještě víš.

Způsob, jak vidíme svět kolem sebe a druh energie, kterou vkládáme i do zdánlivě bezvýznamných věcí, určuje převládající ráz našich činností.

Máme tak šanci vše proměnit a učinit i věci, které se nám dříve zdály banální, bodem alchymické proměny, neboť využíváme základní tantrický princip, který říká, že pro jedny je „země“ (tedy hrubé energie odpovídající prvním třem silovým centrům) příčinou jejich pádu, zatímco pro jiné je základem jejich vzletu.

Abychom svůj vztah sakralizovali a těšili se z trvalého štěstí, měli bychom dodržovat všechny kroky tantrického milování:

 1. Předběžná příprava (vede k harmonizaci hladiny dopaminu, který muži tolik potřebují, aby cítili motivaci, ale nezbytný je i pro ženy);
 2. Věnování milování (aktivuje především sahasráru – tedy hypofýzu – vede k tvorbě oxytocinu a fenylethylaminu);
 3. Vyvolání kouzelného okamžiku začátku vztahu (sahasrára, ádžňá a anáhatačakra – oxytocin, fenylethylamin);
 4. Aktivní transfigurace (ádžňá, svádhišthánačakra – fenylethylamin, ale i testosteron, dopamin);
 5. Předehra plná sebeodevzdání (anáhata, svádhišthána čakra – oxytocin, dopamin a testosteron pro zdravou chuť se milovat a nadšení)
 6. Milování, které aktivuje všechna silová centra (hormonální symfonie – kromě čtyř hormonů, o nichž jsme hovořili, vstupuje do hry i mnoho dalších činitelů, které nás regenerují, omlazují, zkrášlují a proměňují a to i po fyzické stránce: pleť se stává hebčí, oči zářivější, imunitní systém se posiluje a přichází ještě celá řada dalších účinků, na jejichž vypočítávání zde není prostor). Harmonická sublimace na úroveň všech silových center vyvažuje případný přirozený pokles dopaminu: po skončení milostného aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu necítíme důsledky syndromu náhlého propadu hladiny dopaminu, který je zvýrazněn nedostatkem dalších hormonů v našem systému. Právě naopak, vyplaví se značné množství endorfinů, serotoninu, fenylethylaminu a dokonce i oxytocinu, takže nás tato přirozená situace nijak nevyvede z míry. Podmínkou toho však je skutečná sublimace na úroveň všech silových center a nejen prvních tří.
 7. Postludium (sahasrára, ádžňá, višuddha, anáhatačakra – oxytocin, serotonin, endorfiny);
 8. Avalanche efekt (dočasné oddělení se milenců, alespoň na několik hodin a na dostatečnou vzdálenost – pro trvalý vztah nestačí jenom přejít do vedlejšího pokoje);
 9. Dokonalá sublimace, která vede ke krystalizaci energií probuzených v bytostech obou milenců, zejména na úroveň vyšších silových center. Abychom unikli tajnému plánu genetiky, našemu podřízení se pudům, je nezbytná tato etapa, která představuje nutnou a dostatečnou záruku.

Navíc samotný úkon sublimace přirozeným způsobem kompenzuje pokles dopaminu skrze biofeedback – aktivuje manipúračakru – dynamizuje činnost nadledvinek, které vyměšují adrenalin a ovlivňují tvorbu dopaminu a testosteronu (dvou "hodných" hormonů opakovaně prožívaných kosmických orgasmů).

Takže tuto situaci rychle a účinně dáme díky sublimaci do pořádku (vyrovnáme hladinu dopaminu a nedáme šanci hormonu sexuální přesycenosti – prolaktinu). A tato sublimace provázená dodržováním zákonů polarity v páru nám znovu pomůže cítit neodolatelnou přitažlivost vůči milovanému protějšku, dodá nám chuť a nadšení se setkávat a dívat se jeden na druhého jako na úžasnou a přitažlivou bytost. Zlomíme tak genetickou kletbu a nedostaneme se do politováníhodného stavu, který přináší převaha prolaktinu a činí nás depresivními, mrzutými, zmatenými, lačnými dát si jakoukoli „drogu“, abychom zahnali stav prázdnoty, a případně pod jeho vlivem neustále hledáme „něco jiného, lhostejno co to je, hlavně aby to bylo nové“…

A především – opravdová, aktivní, altruistická láska

A především je třeba opravdová, aktivní, altruistická láska. To ona vede ke změně postoje. Od pudového pohledu na věc a způsobu myšlení: „Co z toho mám?“, k duchovní myšlence a postoji: „Co zde mohu dát?“ Neboť chceme-li mít šťastný milostný vztah až do vysokého věku a zůstat přitom mladí a přitažliví, musíme radikálně změnit svůj pohled na věc: dávat lásku, přátelství, porozumění, něhu, blízkost, ocenění, úctu, dobrou vůli, citová pohlazení, překročit pudy a tím překonat – jinak neúprosný – genetický program…

Seznam literatury:

 • Walter Last: „Healing with Sexual Energy“
 • Marnia Robinson: „Peace between the sheets“
 • Marnia Robinson: „Cupid’s poisoned arrow“
 • Helen Fischer: „Anatomy of love: A natural history of mating, marriage and why we stray“
 • Geoffrey Miller: „The Mating Mind: How sexual choice shaped the evolution of human nature”
 • www.reuniting.info
 • www.health-science-spirit.com
NAHORU